CẢM BIẾN ĐỘ ĐỤC

by

Cảm biến độ đục được dùng để làm gì? Cảm biến độ đục để đo độ đục của nước và nó là một chỉ tiêu chất lượng của nước. Nghiên cứu này cần… Tiếp tục đọc

TÍNH NĂNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH TRÊN AMIXER MGA

by

Đây là một tính năng rất quan trọng và thú vị trên thiết bị aMixer MGA mà nhiều người không biết đến đó chính là chức năng chụp ảnh màn hình. Để sử… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN KHÍ CO2

by

Cảm biến khí CO2 được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo mức độ khí CO2; ứng dụng  cần thiết trong các thí nghiệm sinh học và hóa… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ĐỘ MẶN

by

Cảm biến độ mặn được sử dụng để làm gì? Độ mặn là một thước đo quan trong trong nước biển hoặc trong nước lợ nơi mà nước ngọt từ sông hòa lẫn… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG)

by

Cảm biến điện tâm đồ được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để nghiên cứu hoạt động của tim, điều này cần thiết trong thí nghiệm sinh học… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI

by

Cảm biến độ ẩm tương đối được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được dùng để đo độ ẩm của môi trường. Ứng dụng trong nghiên cứu điều kiện thí nghiệm… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

by

Cảm biến ánh sáng được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo các thông số quan trọng của ánh sáng như cường độ, tần số, biên độ… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ĐỘ DẪN

by

Cảm biến độ dẫn được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo độ dẫn điện của dung dịch, từ đó kết luận khả năng dẫn điện của chúng.… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN pH

by

Cảm biến pH được sử dụng để làm gì? Cảm biến này được sử dụng để đo và khảo sát giá trị pH của dung dịch. Từ đó có thể phân tích và tính toán… Tiếp tục đọc

CẢM BIẾN ÂM THANH

by

Cảm biến âm thanh được sử dụng để làm gì? Cảm biến này dùng để phát hiện ra các âm thanh, sau đó phân tích, khảo sát và ghi lại các tần số… Tiếp tục đọc