Định luật Faraday (video)


Mục đích:

Nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng cảm ứng điện từ, từ tiền đề của định luật Faraday.

Lý thuyết:

– Từ thông: Với cuộn dây có một vòng, từ thông qua cuộn dây là số đường sức từ (hay đường cảm ứng từ) xuyên qua diện tích của cuộn dây. Với cuộn dây có hơn một vòng, từ thông tổng cộng qua cuộn dây sẽ bằng từ thông qua một vòng nhân cho số vòng.

– Theo định luật Faraday, suất điện động cảm ứng (hay dòng điện cảm ứng) sinh ra trong mạch một kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua diện tích của mạch kín đó.

Đồ dùng cần thiết:

– 1 cảm biến điện thế (2 dải đo ±6V và ±1V)

– 1 thanh giữ nam châm (gồm có 3 viên nam châm ở bên trong).

– 2 cuộn dây (cuộn 7 lớp và cuộn 3 lớp).

Video hướng dẫn:

Advertisements