Hướng dẫn sử dụng của các cảm biến


Giải pháp thiết bị thí nghiệm kết nối máy tính chia làm hai nhóm chính là:

1. Nhóm cảm biến: 

Nhóm này bao gồm các cảm biến đơn lẻ như Cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, áp suất, điện áp, cường độ dòng điện,….

2. Nhóm bộ Kit

Nhóm bộ Kit là sự kết hợp của các cảm biến và các bộ dụng cụ phụ như Bộ thí nghiệm điện Amatrix, bộ thí nghiệm Cơ học- Động lực học trong môn Lý, Bộ thí nghiệm Cơ học-Động học, Bộ thí nghiệm Quang hợp và hô hấp trong môn Sinh, bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch trong môn Hóa

Tùy khả năng sáng tạo và nhu cầu thực tế ta có thể tự xây dựng cho mình các bộ Kit thông qua các cảm biến lẻ. Vì vậy việc am hiểu cách thức sử dụng cảm biến là hết sức quan trọng.  Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng của các cảm biến:

1. Môn Lý

– Cảm biến lực: download

– Cảm biến nhiệt độ: download

– Cảm biến điện thế hai dải đo : download

……

2. Môn Hóa

– Cảm biến PH: download

– Cảm biến áp suất khí: download

…..

3. Môn Sinh

– Cảm biến Oxy: download

– Cảm biến CO2: download

…..

Còn rất nhiều các cảm biến khác. Thầy cô nào có thiết bị mà chưa có hướng dẫn sử dụng các cảm biến thì có thể gửi email yêu cầu tới: hòm thư dungiso@mail.com

Advertisements