Hình ảnh một số bộ Thí nghiệm truyền thống


Hình ảnh hàng hóa một số bộ thí nghiệm truyền thống được Hải Hà cung cấp cho một số trường chuyên trong kỳ thi học sinh giỏi năm 2013:

DSC_0068 DSC_0066 DSC_0064 DSC_0062 DSC_0054 DSC_0043 DSC_0041 DSC_0036 DSC_0034 DSC_0028 DSC_0021 DSC_0016 DSC_0015 DSC_0012 DSC_0010 DSC_0009

Advertisements