Các bộ thí nghiệm Hóa học


1. Bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

bộ thí nghiệm chuẩn độ dung dịch

Xuất xứ: Singapore

Hãng sản xuất: Addest Technovation PTE LTD

Model: GF100A

Chức năng: Tạo ra dung dịch với nồng độ chuẩn cần thiết như độ pH, độ dẫn, … theo mong muốn.

Sử dụng cho phần Thực hành – môn Hóa học

2. Máy đo màu

máy đo màu

Xuất xứ: Singapore

Hãng sản xuất: Addest Technovation PTE LTD

Model: SCR002A

Chức năng: Xác định nồng độ các chất dựa theo định luật hấp thụ Lambert-Beer

Sử dụng cho phần Thực hành – môn Hóa học

Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

Advertisements