Bộ thí nghiệm Sinh học


1. Bộ thí nghiệm quang hợp / hô hấp

bộ thí nghiệm quang hợp hô hấp

Xuất xứ: Singapore

Hãng sản xuất: Addest Technovation PTE LTD

Model: GF901D

Chức năng: Nghiên cứu và khảo sát quá trình quang hợp/hô hấp của sinh vật. Sử dụng cho phần thực hành môn Sinh học

2. Bộ thí nghiệm ống nghe

bộ thí nghiệm ống nghe

Xuất xứ: Singapore

Hãng sản xuất: Addest Technovation PTE LTD

Chức năng: Nghiên cứu và khảo sát nhịp tim dựa trên đồ thị hoặc âm thanh được nghe trực tiếp hoặc lưu lại trong thiết bị xử lý. Sử dụng cho phần thực hành môn Sinh học.

Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về sản phẩm

Advertisements