Các bộ thí nghiệm Addestation (tiếp theo)


Untitled5

Bộ Addestation Điện học bao gồm:

 • Sách hướng dẫn sử dụng
 • CD ROM dành cho giáo viên
 • Bảng điện (aMatrix)
 • Cảm biến điện thế (±6V, ±1V)
 • Cảm biến dòng điện (±1A, ±0.3V)
 • Nhiều thiết bị đi kèm khác:

Động cơ 1 chiều, Bộ chuyển aMatrix, Bộ quy luật Fleming, Bộ nguồn logic, Cực dò logic, Công tắc, Điện trở, Tụ điện, Biến trở, Bộ nguồn DC, Công tơ điện, Cab nối, La bàn, Pin…

Bộ thí nghiệm cơ học bao gồm:

 • Bộ thí nghiệm cơ học – động học: Cảm biến chuyển động và một số dụng cụ đi kèm khác: Bóng bàn, Bảng nhựa vuông, Thanh gỗ tròn, Các thanh dẫn hướng kim loại
 • Bộ thí nghiệm cơ học – động lực học: Đường dẫn đa chức năng; Xe lăn; Ròng rọc và trục; Giá đỡ ròng rọc; Bộ va chạm; Tấm chắn; Tấm dẫn hướng; Thanh thép không gỉ; Cổng quang điện; Cảm biến lực
 • Bộ thí nghiệm rơi tự do: Cổng quang điện; Thước nhựa; Đế 3 chân; Trụ thép; Khớp đa năng.
 • Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng: Cổng quang điện, trụ đỡ, bóng nhựa
Untitled6

Bộ thí nghiệm cơ học-động học

Untitled7

Bộ thí nghiệm cơ học-động lực học

Untitled8

Bộ thí nghiệm rơi tự do

Untitled9

Bộ thí nghiệm chuyển hóa năng lượng

Bộ Addestation Nhiệt học bao gồm:

 • Các thiết bị ngoại vi như: Hộp đựng các loại vật liệu để so sánh độ dẫn nhiệt, Các cốc bạc có mầu sắc khác nhau để so sánh độ bức xạ nhiệt, bộ thí nghiệm nghiên độ nóng chảy và đông đặc của các chất.
 • Bộ thí nghiệm dẫn nhiệt: Hộp mica, các thanh vật liệu khác nhau, cảm biến nhiệt độ để đo sự thanh đổi nhiệt độ.
 • Bộ thí nghiệm bức xạ nhiệt: Gồm 2 hộp kim loại màu đen và trắng, nắp, cảm biến nhiệt độ
 • Bộ thí nghiệm điểm nóng chảy và đông đặc: Dùng để đo nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của băng phiến
Untitled10

Bộ thí nghiệm tính dẫn nhiệt của các vật liệu

Untitled11

Bộ thí nghiệm bức xạ nhiệt

Untitled12

Bộ thí nghiệm điểm nóng chảy và đông đặc

Bộ Addestation Hoá học bao gồm:

 • Cảm biến pH (0-14pH)
 • Cảm biến điện thế (±6V, ±1V)
 • Cảm biến dòng điện (±1A, ±0.3A)
 • Cảm biến nhiệt (-10oC-110oC)
 • Cảm biến độ dẫn (0-20.000mS/cm)
 • Thiết bị đo màu
 • Máy khuấy từ

Bộ Addestation Sinh học bao gồm:

 • Sách hướng dẫn sử dụng
 • Cảm biến nhiệt (-10oC-120oC)
 • Cảm biến pH (0-14pH)
 • Cảm biến suất dẫn (0-20.000mS/cm)
 • Cảm biến điện tâm đồ
 • Cảm biến áp suất khí (0-210kPa)
 • Cảm biến khí Oxy
 • Cảm biến độ ẩm tương đối (0-100%)
 • Ống nghe
Advertisements