Video hướng dẫn thí nghiệm hiện tượng cảm ứng điện từ (in English)


Các bạn có thể tham khảo thí nghiệm tương tự là thí nghiệm cảm ứng điện từ và gia tốc của vật rơi tự do bằng tiếng Việt trong tài liệu hướng dẫn của chúng tôi.

Advertisements