Video thí nghiệm động học của quả bóng bàn (in English)


Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn làm thí nghiệm bằng tiếng Việt tại đây.

Chú ý: Trong hướng dẫn bằng tiếng Việt ta có thể tiếp tục nhấn vào biểu tượng bt20 và chọn “Vi phân (động học)” thêm một lần nữa ta sẽ thu được đồ thị gia tốc của quả bóng như trong video trên.

Advertisements