Giáo dục Singapore: Mô hình các cấp học (P.2)


Ở phần trước, chúng ta đã có một góc nhìn tổng quan về hệ thống giáo dục Singpore, về những quan điểm và triết lý giáo dục tiên tiến của đảo quốc sư tử này. Phần tiếp theo của bài viết này sẽ là bức tranh phác họa lại mô hình phân cấp vô cùng linh hoạt của giáo dục Singapore.

Từ mô hình giáo dục đa dạng, linh hoạt trong phân cấp, phân ngành học

Mô hình giáo dục phân cấp của Singapore
Mô hình giáo dục phân cấp của Singapore

Đọc tiếp Giáo dục Singapore: Mô hình các cấp học (P.2)

Advertisements