Khác biệt giữa luật đấu thầu 2005 và luật đấu thầu 2013


Ngày 26/11/2013 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật đấu thầu 2013 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2014, khi luật này có hiệu lực thì luật đấu thầu 2005 cũng sẽ chấm dứt hiệu lực. Hiện tại Chính phủ đang dự thảo nghị định hướng dẫn luật đấu thầu 2015.

Luật đấu thầu 2013 theo hướng nới lỏng hơn, cụ thể như sau: Đọc tiếp Khác biệt giữa luật đấu thầu 2005 và luật đấu thầu 2013

Advertisements