Khác biệt giữa luật đấu thầu 2005 và luật đấu thầu 2013


Ngày 26/11/2013 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Luật đấu thầu 2013 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2014, khi luật này có hiệu lực thì luật đấu thầu 2005 cũng sẽ chấm dứt hiệu lực. Hiện tại Chính phủ đang dự thảo nghị định hướng dẫn luật đấu thầu 2015.

Luật đấu thầu 2013 theo hướng nới lỏng hơn, cụ thể như sau:

Luật 2013 Khác so với luật đấu thầu 2005
I Bảo đảm dự thầu
1 Bảo đảm dự thầu Đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh chào hàng cạnh tranh không phải làm bảo đảm dự thầu
2 Giá trị bảo đảm dự thầu Từ 1 tới 3% Tối đa 3%
3 Hiệu lực bằng hiệu lực hồ sơ + 30 ngày bằng hiệu lực hồ sơ + 30 ngày
4 Trường hợp gia hạn Thời gian gia hạn tương ứng với gia hạn hiệu lực HSDT Thời gian gia hạn tương ứng với gia hạn hiệu lực HSDT
5 Trường hợp liên danh Từng thành viên trong liên danh làm đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để 1 thành viên làm, đảm bảo giá trị theo yêu cầu Từng thành viên trong liên danh làm đảm bảo dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để 1 thành viên làm, đảm bảo giá trị theo yêu cầu
6 Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả nếu Không tiến hành hoàn thiện thương thảo HĐ trong 20 ngày kể từ ngày có thông báo. Nhà thầu ko thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ Không tiến hành hoàn thiện thương thảo HĐ trong 30 ngày kể từ ngày có thông báo. Nhà thầu ko thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện HĐ
II Thời gian trong đấu thầu
1 Thời gian phát hành HSMT, HSYC Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng báo Chào hàng cạnh tranh và đấu thấu rộng rãi quy mô nhỏ có thể bán ngay ngày đăng báo đầu tiên
Đấu thầu rộng rãi thông thường là sau 10 ngày
2 Thời gian chuẩn bị HSDX tối thiểu 5 ngày làm việc Thời gian vẫn 5 ngày nhưng ko quy định rõ là “ngày làm việc”
3 Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 20 ngày trong nước ( 40 ngày thầu quốc tế ) Thời gian chuẩn bị tối thiểu là 15 ngày ( quốc tế 30 ngày)
4 Thời gian đánh giá HSĐX 30 ngày trogn nước ( quốc tế 40 ngày )
5 Thời gian đánh giá HSDT 45 ngày trong nước ( quốc tế 60 ngày ) 45 ngày trong nước ( quốc tế 60 ngày )
6 Thời gian phê duyệt HSYC, HSMT 10 ngày
7 Thời gian phê duyệt KQĐT 10 ngày
8 TG có hiệu lực của HSDT, HSĐX tói đa 180 ngày ( nếu cần 210 ngày ) tối đa 180 ngày ( nếu cần 210 ngày )
9 Thời gian sửa đổi HSMT 10 ngày trước ngày đóng thầu ( 15 ngày quốc tế ) 10 ngày trước ngày đóng thầu ( 15 ngày quốc tế )
10 ThờI gian sửa đổi HSYC 3 ngày làm việc
III Điều kiện và Quy trình áp dụng với các hình thức
1 Mua sắm trực tiếp
Điều kiện áp dụng Nội dung tính chất  tương tự như HĐ đã ký trước đó không quá 12 tháng Nội dung tính chất  tương tự như  HĐ đã ký trước đó không quá 6 tháng
Đơn giá không vượt Đơn giá không vượt
Được áp dụng thuộc cùng 1 dự án hoặc khác dự án Được áp dụng thuộc cùng 1 dự án hoặc khác dự án
Quy mô: nhỏ hơn 130% Quy mô: không thể hiện
Trường hợp nhà thầu trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện thì có thể thực hiện mua sắm trực tiếp với nhà thầu khác ???????????
Quy trình áp dụng <Quy định chung chung tại điều 38; đợi nghị định hướng dẫn>
2 Chào hàng cạnh tranh
Điều kiện áp dụng Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật và chất lượng tương đương nhau Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật và chất lượng tương đương nhau
<chưa có nghị định hướng dẫn> Gói thầu có giá dưới 2 tỷ
<chưa có nghị định hướng dẫn> Thông báo 3 kỳ liên tiếp
Phân chia làm hai loại là chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn nhưng chưa quy định điều kiện nào áp dụng
Quy trình áp dụng Phát hành hồ sơ sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo Phát hành HS ngay ngày đăng báo
<chưa có nghị định hướng dẫn> tối thiểu 3 HSĐX
Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành HSMT cũng là 5 ngày nhưng không quy định rõ “ngày làm việc”
Hiệu lực HSDT không quá 180 ngày tương tự
3 Đấu thầu rộng rãi
Quy trình áp dụng Phát hành HSMT sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng báo Đăng báo 3 kỳ liên tiếp,thông báo mời thầu tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành HS
Thời giạn chuẩn bị HSDT tối thiểu 20 ngày  kể từ ngày HSMT phát hành Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 15 ngày kể từ ngày phát hành HSMT
Giá trị bảo đảm dự thầu 1-3% Giá trị bảo đảm không quá 3%
Hiệu lực BL: Hiệu lực của HS + 30 ngày Hiệu lực BL: Hiệu lực của HS + 30 ngày
Hiệu lực HSDT không quá 180 ngày( nếu cần có thể 210 ngày ) Hiệu lực HSDT không quá 180 ngày( nếu cần có thể 210 ngày )
4 Đầu thầu rộng rãi quy mô nhỏ
<chưa có nghị định hướng dẫn> Không quá 5 tỷ đồng
HSMT phát hành từ ngày có tbao mời thầu
TG chuẩn bị HSDT tối thiếu 10 ngày
TG đánh giá HSD tối thiểu 20 ngày
Sủa đổi HSMT báo trước 3 ngày đóng thầu
Bảo đảm dự thầu : 1%
Bảo đảm thực hiện HĐ : 3%
5 Chỉ định thầu
Điều kiện áp dụng Gói thầu mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền. Gói thầu ko quá 2 tỷ, Mua sắm tài sản ko quá 100tr đê duy trì hdong thường xuyên
Thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt HSYC đến ngày ký kết HĐ ko quá 45 ngày.( quy mô lớn 90 ngày )
<chưa có nghị định hướng dẫn liên quan tới giá nhỏ hơn bao nhiêu thì được áp dụng>
Quy trình áp dụng <Quy định chung chung tại điều 38tr27; đợi nghị định hướng dẫn>
6 Đấu thầu hạn chế
Điều kiện áp dụng Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù chỉ 1 so nhà thầu đáp ứng Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù chỉ 1 so nhà thầu đáp ứng
Quy trình áp dụng <Quy định chung chung tại điều 38tr27; đợi nghị định hướng dẫn> Mời tối thiểu 5 nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia
III Ký kết Hợp đồng
Giá HĐ ko vượt giá trúng thầu Giá HĐ ko vượt giá trúng thầu
Nếu là HĐ liên danh phải có chữ ký của các thành viên liên danh Nếu là HĐ liên danh phải có chữ ký của các thành viên liên danh
Bảo đảm thực hiện HĐ phải được thực hiện trước khi HĐ có hiệu lực Bảo đảm thực hiện HĐ phải được thực hiện trước khi HĐ có hiệu lực
Từ 2-10% Giá trị bảo đảm tối đa 10%( đặc biệt có thể lên tới 30% )
Thời gian: đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành Thời gian: đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành
Thanh lý HĐ được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày 2 bên hoàn thành nghĩa vụ trong Hợp đồng.( đặc biệt được kéo dài ko quá 90 ngày )

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s