Hướng dẫn bài thí nghiệm Định luật cảm ứng Faraday (video)


Bộ thí nghiệm cảm ứng điện từ là một trong những bộ kit dành cho cấp khối THCS. Sau đây là video hướng dẫn:

Advertisements