Hướng dẫn Bài thí nghiệm đo vận tốc âm thanh (Video)


Bài thí nghiệm sử dụng cảm biến âm thanh để đo vận tốc âm thanh truyền trong không khí. Sau đây là video hướng dẫn:

Advertisements