Hướng dẫn thí nghiệm Sự dẫn nhiệt của Vật liệu


Bộ thí nghiệm sự dẫn nhiệt của vật liệu sử dụng 4 cảm biến nhiệt độ để đo sự dẫn nhiệt của 4 vật liệu khác nhau. Các vật liệu này có thể bao gồm cả nhựa, gỗ,… là các vật liệu mà bộ thí nghiệm truyền thống không thể làm được. Sau đây là video hướng dẫn:

Advertisements