About

Tên công ty: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà

Địa chỉ: 12/38A Trần Đại Nghĩa, Hai bà Trưng Hà Nội

Đầu mối liên hệ : Nguyễn Việt Dũng

Điện thoại: (04) 38699364/33

Fax: (04) 38699364

Email:  dungnv@hee.edu.vn