Các bài đăng bởi ikonhee

Mô hình giáo dục Singapore


Hệ thống các cấp học của Singapore cũng có những tương đồng với Việt Nam nhưng cũng có những khác biệt riêng:
Đọc tiếp Mô hình giáo dục Singapore

Advertisements