Danh mục lưu trữ: Văn bản pháp lý

Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên


Ngày 15 tháng 2 năm 2012 chính phủ ban hành Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên. Các nội dung chính:

Mục tiêu của trường chuyên là phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập và phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo dục các em thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. (Điều 2)

Về Phân loại: có hai loại trường trung học phổ thông chuyên là trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc các cơ sở GD Đại học. (điều 3)

Trường chuyên được ưu tiên các chính sách đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, ưu đãi giáo viên (điều 5 và 6)

Tài sản trường chuyên: trường chuyên được đầu tư đầy đủ thiết bị dạy học, có tối thiểu 15m2/học sinh, nhà đa năng, sân vận động, bể bơi (Điều 7)

Tải thông tư 06 tại đây

Advertisements

Các quy định về thiết bị dạy học cấp trung học


1. Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2010 về việc Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Nội dung chính: danh mục thiết bị tối thiểu các môn học cấp trung học phổ thông

Download: Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT

2. Thông tư số  19/2009/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2009 về Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

Nội dung chính: danh mục thiết bị tối thiểu các môn học cấp Trung học cơ sở

Download: Thông tư số  19/2009/TT-BGDĐT

3. Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29  tháng 8  năm 2011 Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học,  Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ – Trường trung học phổ thông chuyên

Nội dung chính: danh mục  thiết bị cho các trường Trung học phổ thông chuyên.

Download: Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT

4. Công văn 6817/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 11  tháng 8  năm 2009 về V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH cấp Tiểu học và THCS.

Nội dung: Đối với mỗi nội dung dạy học có thể lựa chọn thiết bị thuộc một hoặc một số trong các chủng loại khác nhau để mua sắm như: tranh ảnh, bản đồ, mô hình, mẫu vật, tiêu bản, các phần mềm dạy học, bản trong, thiết bị dạy học điện tử… hoặc tổ chức tự làm thiết bị dạy học nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học và tính sư phạm để phục vụ giảng dạy. Khuyến khích các trường mua sắm các thiết bị tiên tiến, có tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng cao.

Download:    Công văn 6817/BGDĐT-CSVCTBTH 

5. Công văn  1356/BGD ĐT-CSVCTBTH ngày 19/3/2010 về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH cấp THPT

Nội dung: tương tự như công văn 6817/BGDĐT-CSVCTBTH: Các trường căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất…có thể mua sắm thêm các thiết bị dạy học khác để nâng cao chất lượng phục vụ đổi mới phương pháp dạy học