Tag Archive: Định luật len-xơ

ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VÀ ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ

by

SGK Vật lý 11 NC – Bài 38 – Trang 184 1. Mục tiêu Khảo sát chiều của dòng điện cảm ứng Hiểu biết sâu sắc hơn về định luật Len-xơ và định… Tiếp tục đọc

ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ

by

SGK Vật lý 11 NC – Bài 38 – Trang 184 1. Mục tiêu Khảo sát chiều của dòng điện cảm ứng Hiểu sâu hơn về định luật Len-xơ 2. Chuẩn bị lý… Tiếp tục đọc