Tag Archive: Hiện tượng cảm ứng điện từ

ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VÀ ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ

by

SGK Vật lý 11 NC – Bài 38 – Trang 184 1. Mục tiêu Khảo sát chiều của dòng điện cảm ứng Hiểu biết sâu sắc hơn về định luật Len-xơ và định… Tiếp tục đọc

ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

by

SGK Vật lý 11 NC – Bài 38 – Trang 184 1. Mục tiêu Khảo sát sự biến thiên biên của suất điện động cảm ứng do sự thay đổi từ trường Đạt… Tiếp tục đọc